Dla mediów

W dniu 25 sierpnia 2018 roku kolejny raz rozpocznie się Piaseczno Folklor Festiwal – w tym roku związany z obchodami pięćdziesięciolecia ukoronowania koronami papieskimi figury Matki Bożej Piaseckiej Władczyni Kociewia. Dzień ten upłynie w Piasecznie pod znakiem Walnych Plachandrów – zlotu Kociewiaków. Integralnym elementem Walnych Plachandrów jest wręczanie honorowych tytułów Ambasadora Kociewia i wyróżnień Perełki Kociewia. Kapituła postanowiła o nadaniu tytułu Ambasadora Kociewia Wojciechowi Cejrowskiemu – w kategorii indywidualnej i pelplińskim Modrakom - w kategorii zespołowej. Perełkami zostali: Patryk Podwojski i Izabela Czogała.

Podczas Walnych Plachandrów zostaną wręczone nagrody w konkursach: Współczesnej Sztuki Ludowej Kociewia, Kaszub i Borów Tucholskich pod tytułem "Matka Boża Piasecka w sztuce ludowej Kociewia" i fotograficznym pod tytułem "Przydrożne kapliczki Matki Bożej na Kociewiu".

Należy zaznaczyć, że tegoroczne Walne Plachandry odbywają się po raz pierwszy. Jest to impreza nastawiona na integrację Kociewia i Kociewiaków mieszkających w trzech powiatach – świeckim, tczewskim i starogardzkim.

Pomysł zrodził się w gronie działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziału kociewskiego w Zblewie. Zyskał aprobatę we wszyskich trzech powiatach, które także uczestniczą w zorganizowaniu i realizacji Walnych Plachandrów. Impreza będzie się odbywała co roku w innym kociewskim powiecie; w tym roku w tczewskim, w przyszłym – w starogardzkim, za dwa lata – w świeckim.

W pracach organizacyjnych uczestniczą: Stowarzyszenie Piaseczno Folklor Festiwal, Starostwo Tczewskie, Starostwo Świeckie, Miasto Starogard Gdański, Miejska i Powiatowa Bilioteka Publiczna w Gniewie, koła gospodyń wiejskich, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddziały kociewskie w Pelplinie, Tczewie i Zblewie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej.

W programie przewiduje się, między innymi, występy zespołów folklorystycznych i nie tylko, turniej powiatów – w nim konkursy kulinarne, wiedzy o Kociewiu i gwarowe. Będą też stoiska z regionalnymi potrawami, rękodziełem i sztuką ludową. Impreza tradycyjnie odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Piaseckiej a rozpoczyna się mszą świętą w kościele parafialnym o godzinie 10:30.

Patronatem zaś Walne Plachandry objęli (na dzień 25.06.2018):

Patronat honorowy:
Biskup Pelpliński – j.e. ks. dr Ryszard Kasyna 

Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk

Starosta Tczewski - Tadeusz Dzwonkowski

Starosta Świecki - Franciszek Koszowski

Prezydent Miasta Starogard Gdański – Janusz Stankowiak

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Edmund Wittbrodt

Patronat medialny:

Dziennik Bałtycki

Kociewski Magazyn Regionalny

Pomerania 

Radio Głos

Radio Gdańsk

Partnerzy imprezy:

Fundacja OKO-LICE-KULTURY

Piekarnia Cukiernia "KROPEK"

RESTAURACJA K2 Borzechowo

Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

TRAWICCY Zakład Kamieniarski

 


W czwartek 14 czerwca odbyło się posiedzenie Kapituły „Ambasadora Kociewia” na którym zadecydowano o przyznaniu pierwszy raz w historii tego wyróżnienia. Idea „Ambasadora” narodziła się w środowisku zblewskich regionalistów skupionych wokół tamtejszego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zaproponowano podjęcie działań, dzięki którym środowiska zaangażowane w działalność na rzecz Kociewia nagradzałyby osoby będącego swoistymi ambasadorami regionu – pokazujące w kraju i na świecie specyfikę, bogactwo i historię Kociewia. Chcąc nadać odpowiednią rangę tej inicjatywie zaproszono do kapituły przedstawicieli organizacji regionalnych oraz władz samorządowych. W tegorocznych pracach Kapituły udział wzięli przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Starostw Powiatowych w Tczewie i Świeciu oraz Diecezji Pelplińskiej.

Kapituła „Ambasadora” podjęła się także wyróżniania młodych, obiecujących osób, które swoją działalnością już przyczyniły się do rozsławienia naszego regionu. Nagrodę tę nazwano „Perełką Kociewia”

Do końca maja wszyscy zainteresowani mogli nadsyłać zgłoszenia kandydatury do obu wyróżnień. Ostatecznie na „Ambasadora Kociewia” zgłoszono osiem kandydatur (co ciekawe niektóre kilkukrotnie, przez różnych wnioskodawców), zaś na „Perełki” siedem. Choć niestety niektóre z nich musiano odrzucić ze względów formalnych, nie mniej wszystkie prezentowały wysoki poziom i członkowie Kapituły mieli twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie po prezentacji kandydatów Kapituła zdecydowała w tajnym głosowaniu, że Ambasadorem Kociewia w 2018 roku wybrany został Wojciech Cejrowski. Natomiast to samo wyróżnienie w kategorii grupowej przyznano Zespołowi Pieśni i Tańca „Modraki” z Pelplina.

Oprócz głównego wyróżnienia Kapituła także przyznała tytuły „Perełka Kociewia”. Tutaj przyznać można było więcej niż jedno wyróżnienie, stąd laureatami zostały aż dwie osoby: Izabela Czogała oraz Patryk Podwojski.

Tak „Ambasadorzy” jak i „Perełki” wręczone zostaną na I Walnych Plachandrach Kociewskich, które odbędą się w sierpniu w Piasecznie.

Wojciech Cejrowski to znany dziennikarz, podróżnik i publicysta o bardzo wyrazistych, konserwatywnych poglądach. Rodzinnie związany z Kociewiem od początku swojej działalności publicznej nie tylko podkreślał swoje związki z naszym regionem, ale także często angażował się na jego rzecz. Dla wielu osób w Polsce, także mieszkańców Kociewia, Wojciech Cejrowski był pierwszą osobą, która w telewizji mówiła o naszym regionie. Zawsze pamięta i podkreśla skąd pochodzi, wiele swoich felietonów i opowiadań okrasza wspomnieniami z kociewskiego dzieciństwa i dziejów mieszkającej tu rodziny. Związki te nie są li tylko werbalne, bo w latach dziewięćdziesiątych był jednym z głównych organizatorów festiwali „Ciemnogrodu” w Osieku, a wszystkie swoje publikacje wydaje w pelplińskim wydawnictwie „Bernardinum”. Tak w licznych książkach, jak i programach telewizyjnych rozsławił Kociewie jak chyba nikt inny w dzisiejszych czasach.

Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” działa od 1997 roku przy szkole podstawowej w obecnym Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Od lat przybliżają kulturę, obyczaje, tradycje i folklor Kociewia zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i w wielu miejscach całego kraju. "Modraki" bowiem od lat są zespołem, który często występuje poza granicami ojczystego regionu. Koncertowali nie tylko m.in. w Warszawie, Poznaniu, czy Gdańsku, ale także w Paryżu, Wilnie, Lwowie, czy Brukseli. Okazją do wielu występów były także kongresy i zjazdy esperantystów, z których ruchem od lat zespół współpracuje. Zaś występy to nie tylko pieśni i tańce kociewskie. Młodzi artyści prezentują także widowiska i spektakle dogrywane w gwarze z inscenizacją "Wesela kociewskiego" Bernarda Sychty na czele. Obecnie zespół liczy 40 osób, ale przez lata przewinęły się przez niego setki młodych artystów.

Izabela Czogała jest adiunktem w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.   W muzeum pracuje już od pięciu lat, wypracowując sobie pozycję jednego z filarów tej ważnej dla Kociewia instytucji. W tym czasie zrealizowała siedem dużych wystaw, stworzyła scenariusz stałej ekspozycji etnograficznej oraz przygotowała i przeprowadziła szereg lekcji muzealnych. Jest co roku aktywna także na wielu wydarzeniach kulturalnych, zwłaszcza związanych z kultura ludową w regionie. Jest jedną z najaktywniejszych i najlepiej rokujących młodych naukowców pracujących na rzecz regionu.

Patryk Podwojski to młody muzyk związany ze Zblewem. Muzyk z dość nietypową specjalizacją jaką jest muzyka organowa. Nie tylko zawodowo spełnia się w jednym z najważniejszych kościołów Pomorza - mowa o katedrze w Oliwie, gdzie jest organistą - ale także udziela się społecznie jako prezes Fundacji Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego. Jest organizatorem i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej na Kociewiu. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku obecnie pogłębia swoją wiedzę na Universität der Künste w Berlinie. Laureat licznych konkursów, koncertujący w kraju i za granicą.