Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Piotr Wróblewski
Odsłony: 1892

22 listopada w Kasztelanii Bytońskiej  czyli w  szkole w Bytoni spotkali się starostowie trzech kociewskich powiatów, działacze ZK-P i inne zainteresowane osoby. Dyskutowano wówczas o potrzebie lepszej koordynacji i integracji między trzema kociewskimi powiatami. Wypłynął też temat wspólnej imprezy, którą nazwano roboczo "Przeglandami Kociewskimi" oraz sprawa nadawania honorowych tytułów "Rzóntcy Kociewia" i "Ambasadora Kociewia". Zebrane tego dnia gremium ustaliło termin kolejnego spotkania na dzień 10 stycznia 2018 roku.

            Czas minął szybko. W gronie działaczy zarządu zblewskiego kociewskiego oddziału ZK-P przedyskutowano sprawę insygniów "Rzóntcy" i statuetki "Ambasadora"; wstępnie oszacowano  koszty.

Do grona z listopadowego spotkania  zaproszono dodatkowo nieco więcej osób zaangażowanych w działalność samorządową, kulturalną i regionalną.

            10 stycznia Izba Regionalna w bytońskiej szkole wypełniła się gośćmi. Z ramienia ZK-P przybyli: Michał Kargul – wiceprezes ZG ZK-P, Bogdan Wiśniewski – prezes pelplińskiego oddziału ZK-P, Wanda Pelowska, członkowie zarządu oddziału zblewskiego – prezes Tomasz Damaszk, sekretarz Piotr Wróblewski, członek Gertruda Stanowska oraz członek ZK-P wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki.  Powiat starogardzki był reprezentowany przez Stefana Galińskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Regionu Starostwa Powiatowego w  Starogardzie Gdańskim. Powiat tczewski – przez wicestarostę Zbigniewa Zgodę i kierowniczkę biura prezydialnego starostwa Magdalenę Olszewską. Powiat świecki zaś przez panią sekretarz starostwa powiatowego – Iwonę Karolewską i znaną regionalistkę prof. Marię Pająkowską-Kęsik. Poza tym przybyli: sekretarz Urzędu Gminy w Zblewie Daniel Szpręga, nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki, burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki, kierownik referatu promocji i informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew Magdalena Frost, dyrektor MOK w Pelplinie Piotr Łapa i dyrektor LOT Kociewie Piotr Kończewski. Obsługą medialną  wydarzenia zajął się ks. Ireneusz Smagliński dyrektor Radia Głos  i red. Włodzimierz Paszkiewicz z Radia Gdańsk.

Podczas krótkiej acz treściwej wymiany zdań wszyscy przychylili się do propozycji prof. M. Pająkowskiej by impreza integrująca nosiła nazwę "Walne Plachandry – Kociewie 218". W kwestiach "Rzóntcy"i "Ambasadora" nie było sprzeciwów. Pojawiła się za to nowa myśl, by promować zdolną – a wręcz utalentowaną – młodzież przez wyróżnienie tytułem "Perełki Kociewia". Pomysł się spodobał. Nieco więcej słów padło, gdy trzeba było ustalić miejsce i datę pierwszych, tegorocznych "Plachandrów". W efekcie udało się uzgodnić,  że będzie to Piaseczno w powiecie tczewskim i ostatnia sobota sierpnia (w tym czasie odbywa się tam doroczny przegląd zespołów folklorystycznych, a tego roku dodatkowo obchodzony jest jubileusz 50-ciolecia koronacji obrazu Matki Boskiej Piaseczyńskiej). "Walne Plachandry- Kociewie 2019" zaplanowano w Arboretum w Wirtach w powiecie starogardzkim, zaś w 2020 roku – w powiecie świeckim, w Grucznie.

Podjęto też  decyzję, że powołany zostanie sztab koordynacyjny, którego zadaniem będzie przygotowanie "Plachandrów"; w jego skład wejdą działacze związani z miejscem imprezy i osoby delegowane przez starostów.

            Goście byli zachwyceni i ujęci przyjęciem w gościnnych progach szkoły w Bytoni. Wzięli udział w tradycyjnej szkolnej kolędzie, którą odprawił proboszcz zblewskiej parafii ks. prał. Zenon Górecki w asyście ks. radcy Romualda Prosatora i ministrantów, potem długo oklaskiwali, złożony z kolęd, minirecital zblewskich Perełek – rodzeństwa Angeliki i Patryka Podwojskich.

Piotr Wróblewski