Termin:

Piotr Wróblewski

Jesienią 2017 roku, w kociewskim oddziale ZKP w Zblewie zrodziła się myśl, by zorganizować zlot Kociewiaków z trzech powiatów – starogardzkiego, świeckiego (województwo kujawsko-pomorskie) i tczewskiego. Do współpracy zaproszono starostwa powiatowe i rozmaite organizacje regionalne oraz instytucje kultury. Miała to być impreza doroczna towarzysząca innej, już utrwalonej w tradycji i znanej w regionie oraz poza nim. I nie szło jedynie o dobrą zabawę. Owszem, lecz głównym celem była integracja Kociewiaków oraz prezentacja potencjału regionu i zamieszkujących go ludzi. Temu właśnie celowi służyć miało honorowanie zasłużonych Kociewiaków tytułem Ambasadora Kociewia a młodych, dobrze zapowiadających się – wyróżnieniem Perełka Kociewia. Postanowiono też przeprowadzić turniej powiatów w trzech konkurencjach – kulinaria, gra w kapele, występ estradowy oraz konkursy: fotograficzny i sztuki ludowej.

Czytaj więcej...
Magdalena Apostołowicz

nagrody przyznaneZnamy już laureatów pierwszej – a więc historycznej – edycji nagrody "Ambasador Kociewia" oraz "Perełki Kociewia"! Zwycięzców ogłoszono dziś (we wtorek – 3 lipca) na konferencji prasowej w Starogardzkim Centrum Kultury, którą poprowadził Piotr Wróblewski – rzecznik Walnych Plachandrów oraz Tomasz Damaszk - przewodniczący kapituły.

Do nagród zgłoszono kilkunastu kandydatów. Ostatecznie, kapituła nagrody zdecydowała, że „Ambasador Kociewia” trafi do rąk Wojciecha Cejrowskiego – dziennikarza, podróżnika i publicysty. Natomiast to samo wyróżnienie, ale w kategorii grupowej przyznano Zespołowi Pieśni i Tańca „Modraki” z Pelplina.

 

 

 

Czytaj więcej...
ks. Ireneusz Smagliński
14 czerwca w szkole w Bytoni obradowała kapituła przyznająca nagrody "Ambasador Kociewia" oraz "Perełki Kociewia".
Ośmiu członków kapituły zadecydowało kto po raz pierwszy otrzymał wyróżniania za działalność na rzecz regionu. Jest to jeden z ważnych elementów "Walnych Plachandrów 2018", które 25 sierpnia odbędą się w Piasecznie.
 
 
 
 
 
 
 
 
ks. Ireneusz Smagliński

23 maja w Muzeum Ruchu Ludowego w Piasecznie odbyło się kolejne robocze spotkanie przygotowujące Walne Plachandry "Piaseczno 2018". Pierwszy takie spotkanie Kociewiaków odbędzie się w Piasecznie 25 sierpnia br. Rozpocznie je Msza św. w Sanktuarium Królowej Pomorza i Matki Jedności o godz. 10.30.

Czytaj więcej RADIO GŁOS

Michał Kargul

W czwartek 22 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły „Ambasadora Kociewia”. Wyróżnienie to, powstające z inicjatywy członków Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego w Zblewie, ma honorować osoby szczególnie zasłużone dla Kociewia. Do składu kapituły zaproszono przedstawicieli starostw kociewskich, Diecezji Pelplińskiej oraz organizacji regionalnych.

Czytaj więcej...
Michał Kargul

Ostatnie spotkania w Bytoni, poświęcone pomysłowi organizacji Walnych Plachandrów Kociewskich, były dobrą okazją do rozmów i refleksji na temat stanu ruchu regionalnego na Kociewiu oraz wyzwań jakie stoją przed naszym regionem. Jedną z tematów owych refleksji była sprawa powołania nowej, ogólnokociewskiej organizacji, która miałaby zjednoczyć rozproszone działania prowadzone przez różne instytucje i organizacje. O ile sama ta idea wydaje się słuszna, to sprzeciw naszego, zrzeszeniowego środowiska na pewno obudził pomysł, by ów nowy byt nazwą i tradycją nawiązywał do Zrzeszenia Kociewskiego.

Czytaj więcej...
Maria Pająkowska-Kensik

Krótkie, wymowne hasło – Żyje duch Pomorza, przypominane było podczas I Kongresu Pomorskiego w 1997r. , który poprzedzony był II Kongresem Kaszubskim  w 1992 i – jakże dla nas ważnym – I Kongresem Kociewskim w 1995r. I potoczyły się kongresy, na Kociewiu co 5 lat (2000,2005,2010,2015). Wydarzenia z rozmachem, na szczycie, udokumentowane w kolejnych księgach pokongresowych. Nie byłoby czym się chwalić, gdyby nie ciągła działalność wielu regionalistów obdarowanych Bożą iskrą twórczego działania…

Czytaj więcej...
ks. Ireneusz Smagliński

Przebogaty w program turniej Kociewiaków odbędzie się w Piasecznie 25 sierpnia.

Szczegółowe propozycje programu "I Walnych Plachandrów - Kociewie 2018" omawiano 15 stycznia na spotkaniu w Gniewie. Obradom przewodniczył pomysłodawca wydarzenia, które ma corocznie odbywa się w jednym z trzech powiatów kociewskich, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni Tomasz Damaszk oraz dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Gniewie Jadwiga Mielke.

Czytaj więcej...
Piotr Wróblewski

22 listopada w Kasztelanii Bytońskiej  czyli w  szkole w Bytoni spotkali się starostowie trzech kociewskich powiatów, działacze ZK-P i inne zainteresowane osoby. Dyskutowano wówczas o potrzebie lepszej koordynacji i integracji między trzema kociewskimi powiatami. Wypłynął też temat wspólnej imprezy, którą nazwano roboczo "Przeglandami Kociewskimi" oraz sprawa nadawania honorowych tytułów "Rzóntcy Kociewia" i "Ambasadora Kociewia". Zebrane tego dnia gremium ustaliło termin kolejnego spotkania na dzień 10 stycznia 2018 roku.

Czytaj więcej...
ks. Ireneusz Smagliński

Na kanwie bardzo oczekiwanego oraz inspirującego do działania spotkania, które odbyło się w  gościnnej i twórczej Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni w dniu 22 listopada 2017 roku rodzi się kilka myśli.

Od wielu mieszkańców, a nade wszystko od działaczy regionalnych Kociewia próbuje się przedrzeć do publicznej świadomości potrzeba integracji środowiska tego regionu. Integracja, która zadbałaby o sprawną płaszczyznę komunikacji wewnątrz Kociewia i cechowała by się funkcjonalnością[1]. Trudno bowiem nie usłyszeć wołania, które tu i ówdzie wydobywa się z serc lokalnych działaczy o praktyczny i trwały wymiar kongresów, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na rzecz regionu. Postulował to między innymi dr Michał Kargul na IV Kongresie Kociewskim, apelując o „charakter użyteczny” takich działań[2].

Czytaj więcej...
Piotr Wróblewski

Od pewnego czasu w zblewskim oddziale ZK-P rozmawiało się o czymś, co mogłoby promować i integrować Kociewie i jego mieszkańców. Pojawiały się pomysły, by - poza Kongresem Kociewskim, który jest zwoływany raz na pięć lat – była jeszcze inna płaszczyzna integracji. Stopniowo dawało się pomysły ubrać w słowa, nazwy, znaczenia. Nie chodziło o naśladowanie Kaszubów, ale o coś nowego i innego. Coś, co niekoniecznie musi być oddzielnym, samodzielnym bytem, co może stać się integralną częścią już istniejących, tradycyjnych imprez odbywających się cykliczne w kociewskich powiatach. Tak narodził się "Rzóntca Kociewia", "Ambasador Kociewia" i "Przeglandy Kociewskie".

Czytaj więcej...